Tag Archives: Cuộc Sống Vừa Đủ — Châm-ngôn 30:7-9

Cuộc Sống Vừa Đủ — Châm-ngôn 30:7-9

Ngày 9 Cuộc Sống Vừa Đủ Châm-ngôn 30:7-9 30:7 Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: 30:8 Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật …

Read More »