Tag Archives: CỨU NHIỀU NHẤT CÓ THỂ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/09

CỨU NHIỀU NHẤT CÓ THỂ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/09

CỨU NHIỀU NHẤT CÓ THỂ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/09 Cơ Đốc nhân, những người đã kinh nghiệm sự cứu chuộc của Chúa Jesus được giao cho sứ mạng để ra đi và cứu những người đang hư mất, đưa họ đến với sự cứu rỗi. Tuy nhiên, một thực …

Read More »