Tag Archives: DẠI CHẾT

KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT SỐNG

KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT SỐNG copy by huongdiministries KHÔN CŨNG CHẾT, DẠI CŨNG CHẾT, BIẾT THÌ SỐNG    Mục Sư Nguyễn Văn Huệ        1. NGƯỜI VIỆT CẦN BIẾT   Thành ngữ Việt Nam xưa có câu, “Khôn sống bống chết” hoặc “Khôn sống, mống chết.”  Câu nầy có nghĩa, “Khôn thì sống, …

Read More »