Tag Archives: ĐẤNG BAN TỰ DO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/06

ĐẤNG BAN TỰ DO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/06

ĐẤNG BAN TỰ DO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/06 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-6/200617-TNHN-DANG-BAN-TU-DO.mp3 Cuộc đời con người ai cũng mong muốn có được sự tự do vì sống mà không tự do thì chỉ là tồn tại. Nhưng hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trong thế giới này, có thể hầu …

Read More »