Tag Archives: ĐẤNG CHĂN CHIÊN VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN

CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN

CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN Bởi Charles H. Spurgeon 01/03/2024 30 đọc “A-bên làm nghề chăn chiên.” (Sáng-thế Ký 4:2) Là một người chăn chiên, A-bên đã thánh hóa công việc của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời qua việc dâng của lễ bằng huyết trên bàn thờ, và …

Read More »