Tag Archives: Đấng Chịu Thương Khó Vì Chúng Ta — Ê-sai 53:5-9

Đấng Chịu Thương Khó Vì Chúng Ta — Ê-sai 53:5-9

Ngày 15 Đấng Chịu Thương Khó Vì Chúng Ta Ê-sai 53:5-9 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được …

Read More »