Tag Archives: Dâng Lời Khẩn Nguyện –I Ti-mô-thê 2:1-4

Dâng Lời Khẩn Nguyện –I Ti-mô-thê 2:1-4

Ngày 10 Dâng Lời Khẩn Nguyện I Ti-mô-thê 2:1-4 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2:2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và …

Read More »