Tag Archives: ĐẤNG TRƯỚC HẾT

ĐẤNG TRƯỚC HẾT, HIỆN TẠI VÀ CUỐI CÙNG

ĐẤNG TRƯỚC HẾT, HIỆN TẠI VÀ CUỐI CÙNG Chỉ Bởi Đức Tin 31/12 Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:3 “Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được” Thưa …

Read More »