Tag Archives: ĐẦU PHỤC CHÚA HOÀN TOÀN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/05

ĐẦU PHỤC CHÚA HOÀN TOÀN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/05

ĐẦU PHỤC CHÚA HOÀN TOÀN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/05 Thường thì chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi Chúa và đầu phục Ngài trong những thời gian thờ phượng, học Kinh Thánh, kiêng ăn hay cầu nguyện. Vậy những lúc còn lại thì sao? Phải chăng khi đó chúng …

Read More »