Tag Archives: Dạy Lời Chúa Cho Con

Dạy Lời Chúa Cho Con

  Dạy Lời Chúa Cho Con Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se được ai nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ? …

Read More »