Tag Archives: ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC CHÚA

ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC CHÚA, HÃY ĐẶT NGÀI TRÊN HẾT

ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC CHÚA, HÃY ĐẶT NGÀI TRÊN HẾT Bởi Rick Warren 25/08/2023 30 đọc “Khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:12 BTT) Nước Đức Chúa …

Read More »