Tag Archives: ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI

ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI

ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI Trong khải tượng đưa Tin Lành của Chúa Jesus đến cho người Việt trên đất Việt, Chúa cho Nguồn Sáng có một số các ý tưởng. Nguồn Sáng đã bắt đầu chương trình Quỹ Tương Trợ Nguồn Sáng, trong khi làm công tác từ thiện giúp …

Read More »