Tag Archives: Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng –Mác 1:1-8

Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng –Mác 1:1-8

Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng Mác 1:1-8   Câu gốc: “Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: “Đồng vắng” có ý nghĩa nào đối với ông Giăng Báp-tít và dân chúng khi họ tìm …

Read More »