Tag Archives: Đỉnh Cao Của Tình Yêu–Ma-thi-ơ 5:43-48

Đỉnh Cao Của Tình Yêu–Ma-thi-ơ 5:43-48

Đỉnh Cao Của Tình Yêu Ma-thi-ơ 5:43-48 5:43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 5:44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 5:45 …

Read More »