Tag Archives: Định Nghĩa Của Kinh Thánh Về “Hôn Nhân”

Định Nghĩa Của Kinh Thánh Về “Hôn Nhân”

Hôn Nhân Gia Đình Định Nghĩa Của Kinh Thánh Về “Hôn Nhân” 27/12/2021 1122 Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Bên kia Đại Tây Dương, vào giữa tháng 7 năm 2013, Nữ hoàng Anh …

Read More »