Tag Archives: Dọn Đường Cho Chúa — Ê-sai 40:3-5

Dọn Đường Cho Chúa — Ê-sai 40:3-5

Dọn Đường Cho Chúa Ê-sai 40:3-5 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 40:4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ …

Read More »