Tag Archives: Dọn Lòng Đón Chúa Giáng Sinh

Dọn Lòng Đón Chúa Giáng Sinh

Mác 1:1-3 “Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Trong thế giới cổ, người ta dọn đường trong những trường hợp nào? Lời kêu gọi “Hãy dọn đường cho Chúa” áp dụng cho chúng ta …

Read More »