Tag Archives: “Đức Chúa Jêsus khóc”

“Đức Chúa Jêsus khóc”

“Đức Chúa Jêsus khóc” DƯỠNG LINH 03:41 30/06/2021 Oneway.vn – Tôi không biết bạn đang trải qua điều gì, nhưng Chúa Jêsus Ngài biết rõ. Khi được hỏi Chúa Jêsus là Đấng như thế nào? Bạn nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, …

Read More »