Tag Archives: Đức Chúa Trời Mở Đường

ĐỨC CHÚA TRỜI MỞ ĐƯỜNG

ĐỨC CHÚA TRỜI MỞ ĐƯỜNG Bởi Sưu Tầm 03/11/2023 30 đọc Tôi nhớ lại mình đã từng đọc câu chuyện về Tư lệnh William Robert Anderson, sĩ quan hải quân đã đưa tàu ngầm Nautilus bên dưới lớp băng cực từ Thái Bình Dương lặn đến Đại Tây Dương, một chiến công hiển …

Read More »

Đức Chúa Trời Mở Đường

Đức Chúa Trời Mở Đường Đăng bởi Sưu Tầm  – 09/07/2022 1155 Tôi nhớ lại mình đã từng đọc câu chuyện về Tư lệnh William Robert Anderson, sĩ quan hải quân đã đưa tàu ngầm Nautilus bên dưới lớp băng cực từ Thái Bình Dương lặn đến Đại Tây Dương, …

Read More »