Tag Archives: Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của Ích-ma-ên

Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của Ích-ma-ên

Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của Ích-ma-ên DƯỠNG LINH 12:42 23/06/2020   Oneway.vn – “Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì …

Read More »