Tag Archives: ĐỨC CHÚA TRỜI NHÂN TỪ

ĐỨC CHÚA TRỜI NHÂN TỪ

ĐỨC CHÚA TRỜI NHÂN TỪ huongdiministries   “Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (Rô-ma 12:8) Với kỹ …

Read More »