Tag Archives: Đức Giê-hô-va

Đức Giê-hô-va, Đấng Chu Cấp Của Chúng Ta

Đức Giê-hô-va, Đấng Chu Cấp Của Chúng Ta Chúng ta không nên tránh né đề tài này! Người ta phải tốn rất nhiều tiền để đi truyền giáo từ quốc gia này sang quốc gia khác. Tiền ấy đến từ đâu? “Làm thế nào để có tiền, anh Mahoney!” Tôi …

Read More »

Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con

Thi-thiên 121:1-8 “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học …

Read More »