Tag Archives: ĐỨC THÁNH LINH BAN NĂNG QUYỀN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/03

ĐỨC THÁNH LINH BAN NĂNG QUYỀN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/03

ĐỨC THÁNH LINH BAN NĂNG QUYỀN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/03 Theo Chúa không đồng nghĩa với việc cuộc đời chúng ta sẽ luôn thuận lợi, hanh thông. Ngược lại, chính Chúa Jêsus đã cảnh báo rằng chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trên thế gian. Nhưng điều khiến con …

Read More »