Tag Archives: ĐỨC TIN CỨU RỖI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/04

ĐỨC TIN CỨU RỖI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/04

ĐỨC TIN CỨU RỖI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/04 xem bài hát: Bây Giờ Tôi Tin – Thiên Bảo | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành Kinh Thánh trình bày một chân lý rõ ràng là hễ ai tin Chúa thì được cứu rỗi, nhận được lời hứa về …

Read More »