Tag Archives: ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC THIẾU CHÍNH BẠN

ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC THIẾU CHÍNH BẠN

ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC THIẾU CHÍNH BẠN Bởi Rick Warren 14/08/2023 30 đọc “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là …

Read More »