Tag Archives: ĐỪNG SỢ CHI

ĐỪNG SỢ CHI

ĐỪNG SỢ CHI Bởi Thanh Hữu 22/12/2023 30 đọc Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; (Lu-ca 2:10) Ta đang sống, trong thời kỳ sau rốt, Nhiều nan đề, khủng hoảng khắp năm châu. …

Read More »