Tag Archives: ĐỪNG SỢ HÃI TRONG SỰ TRÌ HOÃN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

ĐỪNG SỢ HÃI TRONG SỰ TRÌ HOÃN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

ĐỪNG SỢ HÃI TRONG SỰ TRÌ HOÃN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Bởi Rick Warren 20/09/2023 30 đọc “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong …

Read More »