Tag Archives: Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người

ĐỪNG THAY ĐỔI MÀ HÃY NÊN NGƯỜI

ĐỪNG THAY ĐỔI MÀ HÃY NÊN NGƯỜI Bởi Sưu Tầm 15/07/2023 30 đọc Cuộc đối thoại giữa tôi với Chúa. Tôi: Chúa ơi… Chúa: Ta đây… Tôi:Con đang sụp đổ. Ngài có thể phục hồi con lại như cũ được không? Chúa: Tốt hơn là Ta không nên làm như vậy. Tôi: Tại sao vậy, thưa Chúa? …

Read More »

Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người

Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người Đăng bởi Sưu Tầm  – 21/02/2021 45 Cuộc đối thoại giữa tôi với Chúa. Tôi: Chúa ơi… Chúa: Ta đây… Tôi:Con đang sụp đổ. Ngài có thể phục hồi con lại như cũ được không? Chúa: Tốt hơn là Ta không nên làm như vậy. Tôi: Tại …

Read More »