Tag Archives: Được Ở Trong Nhà Chúa

Được Ở Trong Nhà Chúa

Được Ở Trong Nhà Chúa “Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Ðức Giê-hô-va, Ðể nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. ” (Thi-thiên 27:4) Có một …

Read More »