Tag Archives: Được Ơn –Châm-ngôn 3:3-4

Được Ơn –Châm-ngôn 3:3-4

Ngày 7 Được Ơn Châm-ngôn 3:3-4 3:3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; 3:4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan …

Read More »