Tag Archives: ĐƯỢC ƠN PHỤC VỤ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/03

ĐƯỢC ƠN PHỤC VỤ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/03

ĐƯỢC ƠN PHỤC VỤ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/03 Có những khó khăn cứ diễn ra lặp đi lặp lại, khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức. Những lúc ấy, chúng ta dễ lắm nao sờn đức tin và đánh mất tinh thần tận hiến phục vụ Chúa. Nhưng dù …

Read More »