Tag Archives: Được phước để trở thành nguồn phước

Được phước để trở thành nguồn phước

Được phước để trở thành nguồn phước DƯỠNG LINH 02:27 19/09/2020     Oneway.vn – Phải nói rằng Đức Chúa Trời đã ban phước dư dật cho Hội thánh phương Tây ngày nay. Chúng ta đang tận hưởng sự tự do, các nguồn lực phong phú và nhiều cơ hội. …

Read More »