Tag Archives: FRANKLIN GRAHAM KẾT THÚC CHUYẾN TRUYỀN GIẢNG ‘GOD LOVES YOU TIDEWATER TOUR’

‘DÂNG VINH HIỂN CHO NGÀI’: 35 NGÀN NGƯỜI NGHE PHÚC ÂM, FRANKLIN GRAHAM KẾT THÚC CHUYẾN TRUYỀN GIẢNG ‘GOD LOVES YOU TIDEWATER TOUR’

‘DÂNG VINH HIỂN CHO NGÀI’: 35 NGÀN NGƯỜI NGHE PHÚC ÂM, FRANKLIN GRAHAM KẾT THÚC CHUYẾN TRUYỀN GIẢNG ‘GOD LOVES YOU TIDEWATER TOUR’ Bởi Cbn.Com 14/08/2023 30 đọc Chuyến truyền giảng “God Loves You” của nhà truyền giáo Franklin Graham đã kết thúc ở Bắc Carolina vào hôm Chúa Nhật (7/5), với hơn …

Read More »