Tag Archives: “Gia-bê” Gia Đình Của Bạn

“Gia-bê” Gia Đình Của Bạn

“Gia-bê” Gia Đình Của Bạn Greg Smalley “Chúa muốn điều gì cho gia đình chúng ta?” Đây là câu hỏi mà hầu hết mọi người đã tự hỏi chính mình và cầu nguyện về điều đó. Gần đây tôi nghe Tiến sĩ Bruce Wilkinson chia sẻ một lời cầu nguyện …

Read More »