Tag Archives: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (36-40)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (36-40)

Thánh Kinh Giải Đáp GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (36-40) 36. Nếu tôi giúp người khác để tôi được tiếng tốt thì đó xấu không? 37. Truyền đạo 11:1-2 dạy dỗ điều gì? 38. Kinh thánh thực tế giúp cho hôn nhân mình như thế …

Read More »