Tag Archives: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (51-55)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (51-55)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (51-55) 51. Buộc ở dưới đất thì buộc ở trên trời? 52. Tiệc thánh có quan trọng không? 53. Người nào được nên thiên đàng và ai xuống hoả ngục? 54. Làm sao để biết mình có trái Thánh Linh? …

Read More »