Tag Archives: GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – Sách Ma-la-chi (Phần 1/2)

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – Sách Ma-la-chi (Phần 1/2)

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – Sách Ma-la-chi (Phần 1/2) GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – David Pawson Nguồn: Giảng Luận Kinh Thánh VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ: J. David Pawson (1930-2020) là mục sư, tác giả và giáo sư Kinh thánh người Anh. Từng là mục sư hệ phái Giám Lý …

Read More »

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – Sách Ma-la-chi (Phần 1/2)

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – Sách Ma-la-chi (Phần 1/2) GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – David Pawson Nguồn: Giảng Luận Kinh Thánh VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ: J. David Pawson (1930-2020) là mục sư, tác giả và giáo sư Kinh thánh người Anh. Từng là mục sư hệ phái Giám Lý …

Read More »