Tag Archives: GIẢI THÍCH TIÊN TRI – John F. Walvoord

GIẢI THÍCH TIÊN TRI – John F. Walvoord

GIẢI THÍCH TIÊN TRI – John F. Walvoord   Sống Đạo nhận được và xin giới thiệu Anh Chị Em tài liệu của Mục sư Giáo Sư Huỳnh Ngọc Ẩn vừa gởi đến: GIẢI THÍCH TIÊN TRI John F. Walvoord (1910-2002) Viện Trưởng và Giáo sư Thần Học Hệ Thống …

Read More »