Tag Archives: Giải thoát khỏi việc cố gắng làm hài lòng mọi người

Giải thoát khỏi việc cố gắng làm hài lòng mọi người

Giải thoát khỏi việc cố gắng làm hài lòng mọi người DƯỠNG LINH 08:48 25/04/2022 Oneway.vn – Ngài kêu gọi chúng ta tận hưởng sự công nhận của Ngài, thay vì lời tán dương của người khác. Ngài giải phóng chúng ta để phục vụ, thờ phượng và vui hưởng …

Read More »