Tag Archives: GIẢI THƯỞNG THẬT SỰ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/12

GIẢI THƯỞNG THẬT SỰ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/12

GIẢI THƯỞNG THẬT SỰ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/12 Mọi cuộc thi đấu đều có giải thưởng để khích lệ những người tham gia cố gắng hết mình. Trong cuộc đua thuộc linh của Cơ Đốc nhân, giải thưởng chính là mão miện đội lên đầu của những người về …

Read More »