Tag Archives: GIÁNG SINH – Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ CỨU RỖI

GIÁNG SINH – Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ CỨU RỖI

GIÁNG SINH – Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ CỨU RỖI Bởi Rick Warren 20/12/2023 30 đọc “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người” – 1 Ti-mô-thê 2:5 Suốt mùa Giáng sinh, …

Read More »

GIÁNG SINH – Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ CỨU RỖI

GIÁNG SINH – Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ CỨU RỖI Bởi Rick Warren 22/12/2022 30 đọc “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người” – 1 Ti-mô-thê 2:5 Suốt mùa Giáng sinh, …

Read More »