Tag Archives: GIÁO SƯ ISRAEL: KHÁM PHÁ DÒNG CHỮ KHẮC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VUA Ê-XÊ-CHIA TRONG SỐ NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ ‘QUAN TRỌNG NHẤT’ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

GIÁO SƯ ISRAEL: KHÁM PHÁ DÒNG CHỮ KHẮC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VUA Ê-XÊ-CHIA TRONG SỐ NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ ‘QUAN TRỌNG NHẤT’ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

GIÁO SƯ ISRAEL: KHÁM PHÁ DÒNG CHỮ KHẮC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VUA Ê-XÊ-CHIA TRONG SỐ NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ ‘QUAN TRỌNG NHẤT’ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Bởi Cbn.Com 26/04/2023 30 đọc Một tảng đá được phát hiện ở Thành Đa-vít với dòng chữ mô tả những công trạng của Vua Ê-xê-chia …

Read More »