Tag Archives: GIEO NHIỀU

GIEO NHIỀU, GẶT NHIỀU

GIEO NHIỀU, GẶT NHIỀU Bởi Rick Warren 02/05/2023 30 đọc “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời …

Read More »