Tag Archives: Gieo Và Gặt–Châm-ngôn 11:18-19

Gieo Và Gặt–Châm-ngôn 11:18-19

Gieo Và Gặt Châm-ngôn 11:18-19 11:18 Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn. 11:19 Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống; Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình. Châm-ngôn 11:18-19     …

Read More »