Tag Archives: Gieo Và Gặt — Châm-ngôn 11:24-25

Gieo Và Gặt — Châm-ngôn 11:24-25

Ngày 7 Gieo Và Gặt Châm-ngôn 11:24-25 11:24 Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. 11:25 Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội. Châm-ngôn …

Read More »