Tag Archives: Gương Mẫu Qua Các Việc Lành–Tít 2:7; Tít 3:8

Gương Mẫu Qua Các Việc Lành–Tít 2:7; Tít 3:8

Gương Mẫu Qua Các Việc Lành Tít 2:7; Tít 3:8 2:7 Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, Tít 2:7 Câu gốc: “Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải …

Read More »