Tag Archives: Hậu Quả Của Tội Lỗi–Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:14-23

Hậu Quả Của Tội Lỗi–Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:14-23

Hậu Quả Của Tội Lỗi Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:14-23 2:14 Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe-Ba-nê-a, tới lúc đi ngang qua khe Xê-rết, cộng là ba mươi tám năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã …

Read More »