Tag Archives: Hậu Quả Đáng Tiếc Của Tội Lỗi–I Sử-ký 24:1-3

Hậu Quả Đáng Tiếc Của Tội Lỗi–I Sử-ký 24:1-3

Hậu Quả Đáng Tiếc Của Tội Lỗi I Sử-ký 24:1-3 24:1 Nầy là ban thứ của con cháu A-rôn: Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 24:2 Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha của chúng và không có con; nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức thầy tế …

Read More »