Tag Archives: hãy có lòng thương xót!

Muốn hạnh phúc, hãy có lòng thương xót!

Muốn hạnh phúc, hãy có lòng thương xót! DƯỠNG LINH 09:49 25/01/2021 Oneway.vn – Hạnh phúc không đến từ việc sống cho chính mình. Hạnh phúc đến từ việc cho đi và có lòng nhân từ thương xót. “Người nhân từ giúp đỡ cho mình, nhưng kẻ độc ác tự làm …

Read More »