Tag Archives: Hãy Cứ Ở Trong Ta Giăng 15:1-4

Hãy Cứ Ở Trong Ta –Giăng 15:1-4

Hãy Cứ Ở Trong Ta Giăng 15:1-4 “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không …

Read More »